HEMEIER EMO T je termički dvopoložajni aktuator koji se može povezati na sobne termostate i koristiti u sistemima grejanja, ventilacije i klimatizacije. Odgovara za sva tela Heimeier - ovih termostatskih ventila i trokrakih prestrujnih ventila. Priključni kabal je dužine 1 m, ali se mogu dobiti i druge dužine na zahtev. Aktuator se može povezati i na termostatske ventile drugih proizvođača pomoću odgovarajućeg adaptera.
Proizvodi se u dve osnovne verzije: NC normalno zatvoren (bez struje) i NO normalno otvoren (bez struje). Oba modela mogu biti sa motorima sa naizmeničnom (230 V) i jednosmernom strujom (24 V).
Za verziju sa naizmeničnom strujom poseduje ugrađenu zaštitu od previsokog napona.
Potrebno vreme otvaranja/zatvaranja ventila je 3 minuta