Atmosferski regulatori omogućavaju upravljanje grejanjem zavisno od spoljne temperature. Regulatori su izvedeni u digitalnoj CAN-BUS – tehnologiji, koja omogućava razmenu podataka između grejanja i regulatora. Dodatni daljinski upravljač omogućava upravljanje grejanjem iz udobnosti životnog prostora, a ujedno se mogu saznati podaci o trenutnom stanju npr. temperaturi polaznog voda ili temperaturi vode u bojleru. Upravljanje toplom vodom odvija se ili putem vremenskog upravljanja s npr. 3 ciklusa uključivanja po danu ili putem vremensko-temperaturnog profila, kod kojeg se uz željeno vreme može zadati i željena temperatura.U zavisnosti od modela mogu se koristiti za regulaciju jednog ili dva grejna kruga i pripremu tople vode.Uređaji se mogu kombinovati sa uklopnim modulima za solarnu pripremu tople vode i solarnu podršku grejanju ISM, kao i sa modulima za upravljanje pumpama i mešnim ventilima IPM.