Oprema za centralno grejanje Cm Pelet-set namenjena je za ugradnju na nove ili već ugrađene . Cm Pelet-set i toplovodni kotao čine jednu funkcionalnu celinu, ”mini postrojenje” predviđeno za loženje drvenim peletima. Automatski rad ovih ”mini-postrojenja” pruža korisniku zavidan komfor te čini postrojenja prikladnim za široku primenu. Sa gledišta funkcionalnosti ova postrojenja niučemu ne zaostaju za uljnim ili gasnim sistemima grejanja dok su po potrošnji goriva do 40% isplativija od onih loženih lož uljem. Peleti spadaju u obnovljive izvore energije te su ekološki veoma prihvatljivo gorivo.Karakteristike Cm Pelet-set-a:

 • Isporučuje se pripremljen za ugradnju na nove ili već ugrađene .
 • S toplovodnim kotlom čini jednu funkcionalnu cjelinu, ”mini postrojenje” predviđeno za loženje peletima.
 • Radom ”mini postrojenja” upravlja digitalna regulacija, što pruža korisniku sigurnost i zavidan komfor.
 • ”Mini postrojenje” je moguće spajati direktno na instalaciju grejanja ili preko
 • Ventilator i elektrogrejač smešteni u gorioniku, vođeni regulacijom, automatski pale pelete te održavaju plamen.
 • Ušteda u gorivu i do 40 % u poređenju sa sistemima grejanja na lož ulje.
 • Čišćenje, zavisno od snage kotla i kvaliteta peleta, nakon jednog potrošenog spremnika u trajanju od pet minuta.
  Spremnik peleta (volumena 0,37 ili 0,8 m3) je sastavni deo postrojenja, a puni se prema potrebi s gornje strane.
 • Mogućnost dogradnje opreme za automatski transport peleta iz većeg spremnika na udaljenost do 20 metara i visine dizanja do 4 metra.
 • Mogućnost dogradnje opreme za telefonsko ili GSM uključivanje/isključivanje.
 • Mogućnost povezivanja više jedinica u kaskadu.
 • Isporučuje se u više delova pa su jednostavni za transport i unos u prostor predviđen za ugradnju.
 • Izgrađen je u skladu s normom EN 303-5 i ISO 9001:2008.
Karakteristike drvenih peleta:Drveni peleti spadaju u obnovljive izvore energije te su ekološki vrlo prihvatljivi.
Nastaju sabijanjem usitnjene drvne biomase u rasutom stanju na peletirkama.
Peleti mogu biti uskladišteni na više načina: u vrećama (15 kg), jumbo vrećama (1.000 kg) te u rasutom stanju u velikim spremnicima (4 – 15 m3) u podrumskim prostorijama.
Preporučene karakteristike drvenih peleta za loženje u Cm Pelet-set-u su:
- toplotna moć >= 4,9 kWh/kg (17,5 MJ/kg)
- prečnik = 6 mm
- max. dužina = 50 mm
- max. sadržaj vlage = 12%
- max. količina pepela = 1,5%3 m3 peleta odgovara cca. 1000 litara loživog ulja.
2 kg peleta odgovara cca. 1 litri loživog ulja.