Akumulacijski spremnici CAS namijenjeni su ugradnji u sustave centralnog grijanja uz kotlove na kruto gorivo (Bio-Tec, EKO-CK, EKO-CKB, CentroMini, EKO-CK Plus, EKO-CKB Plus, EKO-CKS) radi akumuliranja toplinske energije te ekonomičnijeg i efikasnijeg rada kotla. Izrađuju se u tri veličine i četiri izvedbe: - kao akumulacijski spremnik, - sa ugrađenim inox bojlerom za pripremu potrošne tople vode, - sa ugrađenom cijevnim izmjenjivačem za spajanje solarnih kolektora te - sa ugrađenim inox bojlerom i cijevnim izmjenjivačem.Ovakve izvedbe omogućuju istodobno korištenje više obnovljivih izvora energije što ih čini ekološki i energetski vrlo prihvatljivim.Uz ugrađene spremnike CAS loženje je moguće planirati u prihvatljivo vrijeme, a za slučaj blažih vanjskih temeratura grijanje prostora i zagrijavanje potrošne tople vode bez loženja kotla moguće je i više dana. Spremnici su izrađeni iz atestiranih materijala u skladu s normom ISO 9001/2000.Karakteristike akumulacijskih spremnika CAS:Namijenjeni su ugradnji u sustave centralnog grijanja radi akumuliranja toplinske energije. Povećavaju efikasnost i ekonomičnost rada kotlova na kruto gorivo. Izrađeni su iz atestiranog čeličnog lima u skladu s normom 9001/2000. Dobro su izolirani toplinskom izolacijom na koju se postavlja vanjska obloga od skaja. Spremnike je moguće međusobno povezivati kako bi se povećala ukupna akumulacija u sustavu.Prijedlog je da se na svaki 1 kW snage kotla ugradi min. 50 do 60 litara volumena spremnika, što znaći da je npr. uz Bio-Tec 40 kW potrebno ugraditi akumulaciju od najmanje 2000 litara tj. jedan spremnik CAS 2000 ili dva CAS 1000.