Pocinkovani čep koristi se za zaustavljanje cevovoda grejnog sistema ili određenih armatura.