Delovi za posude

Kategorije: Ekspanzione posude

Ekspanzione posude u sistemima grejanja omogućavaju povećanje zapremine vode zahvaljujući povećanju temperature odnosno pritiska u sistemu. Konstrukcijski predstavljaju čelični rezervoar sa gumenom membranom u svojoj unutrašnjosti. Membrana razdvaja fluid i vazduh u posudi i omogućava ekspanziju fluida.Nosač za posude EXTRAVAREM može biti iskorišćen za montažu posude na zid ili na neku drugu vertikalnu površinu. Pogodan je za sve posude ovog tipa koje su zapremine od 2-40 litara.