Q7 je digitalni termostat je programabilni termostat. Može automatski podesiti sobnu temperaturu na udoban nivo kada ste u kući, i smanjiti je radi uštede energije, kada niste kući ili kada spavate.U memoriji termostata već postoji 9 ugrađenih memorija. Šest su ugrađene u fabrici a ostale tri su namenjene korisniku.Tehničke karakteristike

 • Opseg merenja temperature: 0-34.5 C
 • Opseg regulisanja temperature: 5-30 C
 • Temperaturna tačnost: +-1 C
 • Tačnost časovnika: +-70 sec/mesec
 • Programi: 6 fabričkih uprogramiranih i 3 korisnička
 • Histerezis: 1 C ili 2 C
 • Režim upravljanja: Grejanje i hlađenje
 • Minimalni vremenski ciklus za rashladne sisteme: 5 minuta
 • Napon i struja prekidanja: 23OVAC 50Hz 5A
 • Baterije: 2 x LR6 alkalna baterija
 • Dimenzije 150 x 80 x 30 mm
 • Radna temperatura: 0-45 C
 • Temperatura smeštanja: -20 - 60 C
 • Radna vlažnost: 5-90% bez kondenzovanja