Kako bi dobili projektovanu snagu iz aluminijumskog radijatora, potrebno je spojiti određeni broj članaka u jedno grejno telo. Da bi spoj bio kvalitetan, između članaka je potrebno postaviti dihtung, koji služi za zaptivanje.Dihtung je izrađen od klingerita dimenzije 1 cola.