Kako je podučje Srbije tek u početku gasifikacije veliki je broj uređaja koji rade na mešavinu propan butan.Možda i ne toliko spektakularna novina za gasifikovana područja, novi set za preradu uređaja za rad na propan butan kod nas je izazvao veliko interesovanje. Veliki broj servisera dosada je imao priliku da se susretne sa diznama koje su morale biti svaka ponaosob promenjene.Kako bi se povećala efikasnost na terenu i olakšao rad, Vaillant je zajedno sa izlaskom novih uređaja na tržište izbacio nove setove za preradu. Na konzoli već se nalaze postavljene dizne i jedino što je potrebno je skinuti staru konzolu sa diznama i pomoću dva vijka postaviti novu. Ukoliko uzmemo u obzir i menjanje motora na gasnom ventilu, koji se razlikuje od motora za prirodni gas, intervencija je jako ubrzana i olakšan rad serviseru.Setovi za preradu nisu isti za sve uređaje.