HEIMEIERDuolux 50 je kompletan ventilski set za dvocevni sistem grejanja.Duolux 50 se sastoji od dvocevnog navijka, termostatskog tela ventila,precizne čelične cevi prečnika 15mm i dužine 1100mm koja se kupujeposebno. Otvor na strani cevi je 3/4" i adapterima se može povezati nacevi od plastike, čelika i bakra i na alupeks cevi. Osno rastojanje cevinapojnog i povratnog voda je 50 mm.Dvocevninavijak omogućuje balansiranje direkno na radijatoru, kao i potpunozatvaranje povratnog voda što omogućava skidanje radijatora bez potrebeza drenažom.

  • Maksimalna radna temperatura 120 C
  • Maksimalni radni pritisakMPa (10 bar)
  • Telo ventila niklovano, otporno na korozilju