Upotreba
GIACOMINIR440 je uronski ventil namenjen za dvocevne sisteme centralnog grejanjai predstavlja alternativu tradicionalnim ventilima koji se postavljajuna grejno telo u kombinaciji sa navijkom. Ovaj ventil omogućava zapravopovezivanje sa grejnim telom u jednoj tački, kombinujući estetskizadovoljavajuće rezultate i ekonomski povoljnije rešenje naročitoprilikom rekonstrukcije objekata. Širok spektar dodatne opreme koja jena raspolaganju omogućava povezivanje na bilo koje grejno telo koje semože pronaći na tržištu.
Karakteristike
Uronskiventil R440 omogućava povezivanje grejnog tela cevima koje mogu bitivođene iz zida kao iz poda. Ventil pored ručne regulacije protokaomogućava i predregulaciju i ostavlja mogućnost naknadne ugradnjetermostatske glave čime dobija mogućnost regulacije temperatureambijenta. Integrisani navijak u telu ventila takođe daje mogućnostbalansiranja do potpunog zatvaranja protoka kao i u slučaju klasičnognavijka.
Tehnički podaci

  • Maksimalna radna temperatura 110 °C
  • Maksimalni radni pritisak 1 MPa (10 bar)
  • Maksimalni diferencijalni pritisak 0,14 MPa (1,4 bar)