Kombinacija klasičnog načina izrade s vrhunskim Bosch kvalitetom materijala i bogatom opremom sadržanom u okviru isporuke.Prednosti ukratko Ovaj kompaktan uređaj proširenog ložišta, sagorevanje goriva vrši napokretnoj rešetki uz razmenu toplote kroz dve pomaje. Na ovaj načinkotao je idealan za objekte sa umerenom visinom dimnjaka koji imajuvisoke zahteve po pitanju energije i komfora. Uz odličan dizajn i izraduod najkvalitetnijeg čelika, ovaj štedljivi uređaj služiće vas dugi nizgodina.Primena Zahvaljujući širokoj paleti modela i kapaciteta ovaj čelični kotao jemoguće koristiti u objektima svih energetskih zahteva i namena.Održavanje Uz periodično čišćenje ovaj uređaj će vas služiti dugi niz godinaUpotreba Jednostavna potpala i loženje, uz komfornu regulaciju prekočetvorokrakog mešnog ventila kako u dnevnom tako i u noćnom režimu rada.Gorivo Primarno gorivo je mrki ugalj . Kao sekundarno gorivo može se koristiti drvo, kameni ugalj, koks i briketi.Snage

  • 16 kW
  • 24 kW
  • 32 kW
  •