Regulator promaje ESBE ATA 100 služi za "grubu" regulaciju procesa sagorevanja kod kotlova na čvrsto gorivo. Postavlja se na fabrički ostavljeno mesto na prednjoj strani kotla, a lancem se povezuje sa donjim vratima kotla. Zatvaranjem/otvaranjem donjih vrata kotla pospešuje ili usporava proces sagorevanja.Karakteristike:

  • Temperaturni opseg 40-90 C
  • Maksimalna radna temperatura 100 C
  • Dužina lančića 1,6 m
  • Vertikalni pomeraj lančića 60 mm
  • Težina 0.47kg