Extravarem (5-40 l)

Kategorije: Ekspanzione posude

Ekspanzione posude u sistemima grejanja omogućavaju povećanje zapremine vode zahvaljujući povećanju temperature odnosno pritiska u sistemu. Konstrukcijski predstavljaju čelični rezervoar sa gumenom membranom u svojoj unutrašnjosti. Membrana razdvaja fluid i vazduh u posudi i omogućava ekspanziju fluida.EXTRAVAREM LR predstavlja grupu ekspanzionih posuda sa fiksnom membranom za ugradnju u sistemima centralnog grejanja. Posuda je pod pritiskom od 1,5 bar. Važna karakteristika ovih posuda je da voda ne dolazi u kontakt sa metalnim delom posude tako da nema opasnosti od korozijePosuda se isporučuje u zapreminama od 5 do 40 litara. Maksimalni pritisak je 5 bar, a prečnik posude je od 160 do 320 mm. Priključak na mrežu je putem spoljašnjeg navoja od 3/4".