Gasna rampa Eurogas CIG 7131/99 predstavlja regulator pritiska za dve boce. Isporučuje se sa manometrom i sigurnosnim ventilom.Koristi se za maksimalni ulazni pritisak od 30 bar.