Kaloriferi

Kaloriferi sa bakar-aluminijum razmenjivačem toplote i aksijalnim ventilatorom služe za efikasno grejanje radnih prostora.Namenjeni su za montažu na zid i služe za grejanje opticajnog vazduha. U zavisnosti od radnog medijuma mogu biti toplovodni ili parni kaloriferi. Kućište kalorifera je izređeno od plastificiranog pocinkovanog lima sa žaluzinama sa nezavisnim podešavanjem za usmeravanje vazdušne struje.Razmenjivač je Cu-Al sa određenim brojem redova i brojem fluidnih tokova prema zadatom kapacitetu. Grejač za parni kalorifer je urađen sa vertikalnim cevima da bi se obezbedito što bolji odliv kondenzata i sprečio hidraulički udar.Aksijalni ventilatori su monofazni, niske buke sa zaštitom IP 54.Pored standardnih veličina (10-30 KW) moguće je izraditi kalorifere prema zahtevu sa radijalnim ventilatorom ili drugačije geometrije.