Namenjen za krivljenje ili savijanje instalacije pod uglom od 90 stepeni. Pocinkovano koleno ima unutrašnji navoj sa obe strane.