Koleno (GZ122) primenjuje se u slučaju potrebe savijanja Giacoquest instalacije za 90 stepeni u određenom smeru. Ono sa obe strane sadrži spoj za pex cev.Fitinzi se proizvode od specijalnog mesinga bez primesa olova. Ovaj novi proizvod sačinjen je tako da onemogući izlaganje pitke vode olovu, čime udovoljava najvišim normama nekih zemalja.Giacomini osigurava stalno poboljšanje zaštite čovekove okoline, uključujući i one uslove koji trenutno nisu zahtevani normama što je u duhu kompanije i dobijene ISO 14001 norme.