Kombinovani grejaci

Termorad izmenjivači toplote omogućavaju najekonomičniji način zagrevanja bojlera.IzmenjivačiID-14 i ID-15 omogućavaju bez utroška električne energije zagrevanjevode u bojleru koristeći solarni ili centralni sistem grejanja.Jednostavno se ugrađuju u sve tipove bojlera sa elipsastom flanšomzapremine od 50 do 80 litara. Integrisan je i električni grejač snage 2KW.ID-14 je napravljen od bakra dok je ID-15 prohromski. Snaga izmenjivača je 2,8 KW.Priključci su u vidu unutrašnjeg navoja od 1/2".