Lučni hromirani sušači "Tube" su napravljeni od čeličnih cevi sa prečnikom od 22 mm i imaju dizajn takav, da se uklapaju u svaki ambijent.Mogu ispuniti bilo koj uslov toplotnog kapaciteta i funkcionalnosti. Omogućavaju vrhunsko grejanje sa veoma niskom potrošnjom vode.Dostupni su u širokom spektru mera i visina, kako bi se omogućila njihova instalacija čak i kada postoji nedostatak prostora, zahvaljujući smanjenju dubine sušača.