M&A su plastificirani čelični sušači koji svojim oblikom i dimenzijama zauzima malo prostora u prostorijama u kojima se postavlja. Radijator se isporučuje sa nosačima, odzračnom slavinom 1/2", čepom 1/2" i vijcima za za montažu.Izrađen je od čeličnih šavnih cevi prečnika 22 mm koje se postavljaju na nosače od istog materijala čiji je profil domenzija 30x40 mm.Namenjen je za toplovodne sisteme grejanja i maksimalne radne pritiske do 8 bara. Moguće je izabrati modele širina 400 do 600 mm i visina 800 do 1800 mm. Snage sušača shodno dimenzijama mogu biti od 416 W do 1284 W.Isporučuje se u standardnoj beloj boji.