Giacoqest alati su izuzetno jednostavni za primenu. Spojevi u ovom sistemu se ostvaruju uz pomoć steznih prstena i odgovarajućeg fitinga.Makaze omogućavaju gladak i ravnomeran rez bez ostatka. Prilikom rezanja treba obratiti pažnju da rez bude pod pravim uglom u odnosu na osu cevi. Neravnomeran rez može uzrokovati neodgovarajući spoj.