Kanalski ventilator konvektor Midea MKT2H je konvekor srednjeg statičkog pritiska 30Pa. Tipična primana je za ugradnju u hotelskim sobama. Karakteriše ga nizak nivo buke.U ponudi su modeli čiji su kapaciteti u režimu hlađenja 3.6 do 13.04 kW, a u režimu grejanja 5.4 do 19.5 kW.Konvektor se isporučuje bez trokrakog ventila, kontolera ili termostata. Takođe u opseg standardne isporuke ne spada ni prednji plenum, prednja maska, platneni vazdušni prolaz i filter vazduha.