Motor za mesni ventil

ESBE ARA600 je aktuator koji se koristi za automatsku regulaciju ESBE mešnih ventila prečnika DN 15-50. Serije ESBE ventila sa kojima se može kombinovati su: G, MG, VRG, VRB. Operativni opseg aktuatora je do 90 stepeni i sa lakoćom se može ručno podešavati.
Aktuatori čije su oznake ARA6X1, ARA6X2, ARA6X3 i ARA6X4 su tropoložajni i preporučuju se za mešne ventile.
Aktuatori ARA6X5, ARA6X6, ARA6X7 i ARA6X8 su dvopoložajni (on/off) regulatori i preporučuju se prestrujne ventile.
Aktuator ARA6X9 ima proporcionalnu regulaciju i preporučuje se za mešne ventile.
Mogu biti napajani jednosmernom ili naizmeničnom strujom.
Radna temperatura ambijenta u kojima se postavlja -5 C do + 55 C