Oprema za rezervoare predstavlja pribor za spajanje zidnih cirko uređaja i rezervoara tople vode.Deo pribora predstavljaju sledeće komponente:

  • Sigurnosna grupa sa regulatorom pritiska, u mreži do 10 bara, za rezervoare zapremine preko 200 litara.
  • Produžetak senzora dužine 5 metara, za slučaj da je rezervoar udaljen maksimalno 5 metara od uređaja.
  • Senzor za VIH R / CQ, K 300 sa spojnicama kada je rezervoar pomaknut iz ose simetrije VU uređaja.