Opruge za savijanje alupeks cevi se koriste kako bi se sprečile deformacijeoblika poprečnog preseka u zoni savijanja cevi, a cev savila pod željenim uglom. Može biti spoljašnja ili unutrašnja.Veličina opruge odgovara veličini cevi i može biti 16, 18 i 20 mm.