Namena:
Za estetski deo bakarnog (Cu) cevovoda, na prolasku kroz zid, pokriva grešku bušenja i omogućava rasterećenje dilatacionog kretanja.Osobine:Pozicijesu urađene od visoko kvalitetnog PP copolymera uz dodatak aditiva iboje, tehnološkim postupkom inekcijskog brizganja, što proizvodu dajeelastičnost i termičku postojanost za primenu u temperaturnom područjuod -10 do +118 C. Konstrukcija proizvoda omogućava montažu na gotovom cevovodu. Kod dvocevnog sistema sa ugradnjom naših dvorednih nosača omogućava kvalitetnu estetsku montažu s obzirom da se osno rastojanje cevovoda podudara sa tangentom vanjskog prečnika.