Kondenzacioni gasni kotlovi ecoTEC plus su kombinovani gasni kotlovi za grejanje i pripremu potrošne tople vode.Primenom kondenzacione tehnologije moguće je ostvariti i do 17% uštede troškova grejanja u odnosu na konvencionalnu tehnologiju, koristeći dodatno toplotu vodene pare iz dimnih gasova. Kod konvencionalnih kotlova na gas, vodena para se neiskorišćeno gubi odvođenjem kroz dimovodnu cev. Osim vrlo visokog normnog stepena iskorišćenosti (110%), ovde govorimo i o bitno smanjenoj emisiji štetnih gasova. Novu generaciju Vaillantovog zidnog kondenzacionog gasnog kotla ecoTEC plus, odlikuju bitno smanjenje dimenzije u odnosu na dosadašnju generaciju kotlova. U okviru potpuno redizajniranog kućišta, Vaillant je osigurao čitav niz tehničkih poboljšanja od kojih je svakako najbitniji poboljšani primarni izmenjivač toplote koji će osigurati još bolji kondenzacioni efekat i prenos toplote. Široko modulaciono područje od 35% pa do 100%, osiguraće savršeno prilagođavanje kotla aktuelnoj potrebi za toplotom. Gasni kotao ecoTEC plus predstavlja odgovor na složenije zahteve.Gasni kotao ecoTEC plus u nekoliko reči:

  • sve karakteristike kao ecoTEC pro kotao i dodatno:
  • kotao je vrednovan sa "***" što se tiče komfora tople vode (prema evropskoj normi EN 13203)
  • povećani sekundarni izmenjivač u odnosu na "pro" kotao
  • veliki osvetljeni LC dispej sa "DIA" sistemom
  • ergonomska upravljačka ploča sa gumiranim potenciometrima
  • integrisana dvostepena automatska pumpa za sistem grejanja