Gasni kotlovi atmoTEC/turboTEC plus su kombinovani gasni kotlovi za centralno grejanje i pripremu potrošne tople vode VUW ili gasni kotlovi za centralno grejanje VU.Serija plus kombinovanog gasnog kotla atmoTEC/turboTEC, predstavlja nadogradnju serije "pro" za složenije zahteve. Zahvaljujući povećanom sekundarnom izmenjivaču u odnosu na uređaje serije "pro", "plus" kotlove odlikuje maksimalni komfor potrošne tople vode, pa su kotlovi vrednovani sa "***" prema evropskoj normi EN 13203. Upravljačka ploča kod "plus" kotlova, u potpunosti je ergonomski prilagođena korisniku koji upravlja kotlom putem gumiranih potenciometara i putem velikog osvetljenog displeja na kome se prikazuju osnovne informacije o statusu gasnog kotla. Korisniku je na raspolaganju i funkcija toplog starta koja omogućava trenutnu raspoloživost potrošne tople vode. U ponudi su kotlovi sa priključkom na dimnjak ili u fasadnoj varijanti za stambene prostore do cca. 250 m2.Gasni kotao atmoTEC/turboTEC plus u nekoliko reči:

  • sve karakteristike kao i "pro" kotlovi i dodatno:
  • veliki osvetljeni LC displej sa "DIA"  sistemom
  • ergonomski poboljšana upravljačka ploča sa gumiranim potenciometrima
  • kotao je vrednovan sa "***" - maksimalna udobnost tople vode
  • povećani sekundarni izmenjivač u odnosu na kotlove serije "pro"
  • funkcija "toplog starta" za trenutno raspoloživu potrošnu toplu vodu
  • funkcija "AtmoGuard" kod dimnjačnih kotlova za još veću sigurnost korisnika
  • fleksibilna noseća konzola za korekciju grešaka kod instalacije
  • integrisana dvostepena automatska cirkulaciona pumpa