HEIMEIER E-Z 3878 je pravi, termostatski, uronski ventil za dvocevne sisteme centralnog grejanja. Koristi se za radijatore sa vertikalnim povezivanjem u jednoj tački (sušače). Spoljni navoj ventila je 3/4" i upotrebom Heimeier adaptera ventil je moguće povezati sa bakarnim i čeličnim cevima (3831), plastičnim cevima (1311) i višeslojnim alupeks cevima (1331).Ventil ima potpuno identične dimenzije kao ventil za jednocevne sisteme od kojih se razlikuje po tome što ima crnu zaštitnu kapu.Napajanje i povrat vode u radijator maže biti potpuno zatvoreno tako da grejno telo bude potpuno odvojeno od sistema koji je u funkciji.Uronska cev je dužine 250 mm. Prečnik uronske cevi je 11 mm.Smerovi označeni strelicama odnose se na obavezna mesta za priključak napojne i povratne vode. U koliko se smerovi promene, ventil neće biti funkcionalan.

  • Maksimalna radna temperatura 120 °C
  • Maksimalna radna temperatura uz korišćenje aktuatora 100 °C
  • Maksimalni radni pritisak 10 bar