U svim sistemima centralnog grejanja koji kao radni medijum koriste vodu, tokom rada, dolazi do skupljanja gasova i pare koja se mora ispustiti iz sistema, jer u suprotnom može izazvati poremećaje u radu sistema. Neki od poremećaja su pojava buke u sistemu, problemi u cirkulisanju vode u sistemu, stvaranje vazdušnih čepova, pojava korozije i smanjenje radnog veka instalacije.Kako bi sprečili navedene pojave treba ugraditi automatsko odzračno lonče.GIACOMINI R88I je pravo automatsko odzračno lonče sa nepovrtanim ventilom. Izrađeno je od mesinga.Mogu se koristiti i u sistemima distribucije sanitarne vode, sistemima hlađenja kao i za sisteme kod kojih je glikol radni medijum.Dimenzije: 3/8" i 1/2".

  • Maksimalni radni pritisak 7bar
  • Maksimalni probni pritisak 14bar
  • Maksimalna probna temperatura 120 C