Primenjuju se na postrojenjima grejanja i hlađenja do 100°C za preuzimanje šumova, vibracija i eliminaciju zvuka u cevovodu. Nije predviđen za preuzimanje napona izduženja, savijanja i oscilacija ili izjednačavanje nesaosnosti.Izradjuju se za maksimalne pritiske do PN16 i prečnike do DN250.