Radijatorski

HERZ-VTA-50 je uronski ventil sa četiripriključka za dvocevni sistem i termostatskom ocijom. Namenjen je zapriključke na grejno telo sa donje strane, zaptivanje ventila je ravno.Ventil se koristi u kombinaciji sa uronskom cevi dužine 19 mm ili 290 mmi prečnika 11 mm. Razmak između osa priključnih cevi je 50 mm. Ventilomogućuje postavljanje Herz termostatske glave priključka M30x1,5.Zahvaljujući integrisanom navijku, ventil omogućava potpuno zatvaranjegrejnog tela koje se može skinuti pod pritiskom.Navoj za spajanje sa cevima je 1/2" i3/4" i koristeći se Herz adapterima ventil je moguće povezati sabakarnim, čeličnim, plastičnim ili višeslojnim alupeks cevivima.

  • Maksimalna radna temperatura 110 C.
  • Maksimalni radni pritisak 10 bar.