Ravni hromirani sušači "Tube" su napravljeni od čeličnih cevi sa prečnikom od 22 mm i imaju dizajn takav, da se uklapaju u svaki ambijent.Mogu ispuniti bilo koj uslov toplotnogkapaciteta i funkcionalnosti. Omogućavaju vrhunsko grejanje sa veomaniskom potrošnjom vode.Dostupni su u širokom spektru mera ivisina, kako bi se omogućila njihova instalacija čak i kada postojinedostatak prostora, zahvaljujući smanjenju dubine sušača.