Ručni regulacioni ventili koriste se za regulaciju protoka fluida kao i za zatvaranje cevovoda za vodu, vodenu paru i neutralne fluide, za preciznu regulaciju pritiska i protoka tečnih i gasovitih fluida u cevovodima. Merno regulacioni ventil sa pečurkom i prirubnicama za instalacije kojima struje stišljivi i nestišljivi fluidi za ravnomernu raspodelu fluida i održavanje određenog pritiska.Primenjuju se u skoro svim sistemima grejanja, klimatizacije, rashladnim sistemima, industrijskim i tehnološkim procesima.Izradjuju se za pritiske do PN16 i prečnike do DN300.Standard gabarita usaglašen sa: DIN 3300, JUS M.C5.005Standard priključaka: DIN 2631, 2633, JUS M.B6.051, 053