Bakarna redukcija: muško - ženska, namenjena za reduciranje odnosno prelaz sa većeg prečnika na manji.Bakarni fiting je svojuprimenunašao u sistemima centralnog grejanja, gasnih instalacija,razvodnimsistemima pijaće i tehničke vode kao i u mnogim drugimsličnimsistemima.Zahvaljujućisvojoj trajnosti, prilagodljivosti, praktičnostii otpornosti naspoljne uticaje, ugrađeni fiting može decenijama biti uupotrebi.Proizvodise u različitim oblicima i dimenzijama, pa seprilikom razvođenjainstalacija mogu uspešno rešiti i najproblematičnijesituacije.Spajanje fitinga sa cevima se vrši tvrdim i mekim lemom.Nezapaljivje, ne menja oblik i ne gubitvrdoću ni na povišenimtemperaturama. .Visok procenat bakra (čak99,8%) urepromaterijalu, pa samim tim i uproizvedenom fitingu, dajupotvrduvisokog kvaliteta proizvoda.