Ventil se upotrebljava kao sigurnosni organ cevovoda za sve protočne medije neagresivnog karaktera.

  • Za temperature do 120°C pritisak baždarenja 16 bar max.
  • Za temperature do 220°C pritisak baždarenja 13 bar max.
Isporučuju se izbaždareni sa atestom akreditovane laboratorije.Kućište je jednodelno, izrađeno od kvalitetnog sivog liva, sa ugradnom dužinom  prema standardu EN 558-1, Red 1. Priklučne mere prirubnica su prema EN 1092-1, Tip B1.Ulazni otvor je na donjoj strani i njegova veličina DN određuje nazivni otvor ventila. Izlazni otvor je sa strane. Poklopac je vezan za kućište pomoću vijaka i na njemu se nalazi kompletan polužni mehanizam. U poklopcu je izvedeno i aksijalno uležištenje kroz koje se vodi glatko vreteno koje pokreće zatvatač.Zatvarač ventila se radi kao poseban deo, veza sa vretenom je sigurna i čvrsta, ali omogućuje malo podešavanje položaja. Zaptivna površina je izvedena finom obradom površine osnovnog materijala zatvarača koji je od kaljenog nerđajućeg čelika sa minimum 13% hroma.Sedište u kućištu je od nerđajućeg čelika sa min 13% hroma i sigurno i pouzdano upresovano u osnovni metrijal kućišta. Veličina prolaznog otvora kroz sedište kućišta je strogo kontrolisana kako bi se mogla tačno odrediti potrebna veličina tega prema ograničenom pritisku i kapacitetu rasterećenja.