Sever 1RS

Kategorije: Pumpe, Program ATB Sever

Prema vrsti, pumpe su centrifugalne, a po konstrukciji su jednostepene. Pumpa i elektromotor imaju zajedničku osovinu koja se obrće u kliznim ležajima, koji se podmazuju transportovanom tečnošću. Ova konstrukcija omogućava tih i pouzdan rad pumpe. Kućište pumpe je u "in line" izvedbi, tj usisni priključak i potisni priključak su u istoj osi, što omogućava ugradnju pumpe u pravolinijske cevovode.Podešavanje brzine obrtanja vrši se pomoću preklopnika, koji se nalazi na priključnoj kutiji motora. Izborom odgovarajuće brzine obrtanja usklađuju se hidraulične karakteristike pumpe sa grejnim ili rashladnim sistemom. Time se obezbeđuje značajna ušteda energije.Namena:- U sistemima centralnog grejanja- U rashladnim sistemima- U industrijskim sistemimaTehnički podaci:- Nazivne mere priključaka cevi: DN 1/2", 3/4", 1", 1 1/4"- Priključni napon: 230V, 50Hz- Vrednosti protoka Q i napora H su prikazane na dijagramimahidrauličnih karakteristika- Nazivni pritisak: PN10- Temperatura tečnosti do 110 C- Dozvoljena temperatura okoline do 40 C