Predstavlja kompresioni spoj dve bakarne cevi istih dimenzija.Koristi se za dimenzije od 15 mm d 22 mm u prečniku.

  • U skladu sa EN 1254-2 standardom