HERZ-GPjeručni regulacioni ventil grejnih tela sa predregulacijom, ravni,čija jeosnovna namena regulacija protoka napojne vode na ulazu ugrejno telo.Priključak grejnog tela je sa konusnim zaptivanjem. Model5523 jeuniverzalni model sa specijalnim mufom za navojnu cev i sapriključkompomoću seta za stezanje.Dimenzije spoljašnjeg navoja nemenjenog za spoj sa cevima je 1/2".

  • Maksimalna radna temperatura 110 C.
  • Maksimalni radni pritisak 10 bar.