EOLO Star 24kWEoloStar je opremljen bitermalnimizmenjivačem toplote kojim se integrišusistemi za centralno grejanje igrejanje sanitarne vode. Bitermalniizmenjivač toplote omogućava brzosnabdevanje toplom sanitarnom vodom sajednostavnim hidrauličkim kolomkoje je pouzdanije i sa manje zahteva upogledu održavanja.Kotaoje estetski akcentovan digitalnimdisplejem kotrolnog panela, kojiosigurava jednostavno i intuitivnokorišćenje jer odmah prikazuje sveradne informacije, postavljenutemperaturu i parametre koji se koriste.Naprednaelektornika kojom raspolažeovaj kotao omogućava kombinaciju sadigitalnim daljinskim upravljačem(CRD) za kontrolu kotla sa daljinepovećavajući njegove energetskeperformanse. Na ovom način zagarantovanisu maksimalni kućni komfor iznačajne uštede energije.EoloStar je uredjaj veoma zgodan zaugradnju jer sa samo 24cm dubine može dase smesti u bilo kojuprostoriju ili bilo koji zidni ormarić.Zahvaljujući smanjenoj težini imaloj dubini čak je i instalacija veomajednostavna.Ovajkotao može da se integriše u svakisistem. Kompaktna hidraulička grupakreirana je da zadovolji svezahteve modernih sistema, uključujući usebi automatsko odvodjenje kojeje veoma korisno kod sistema satermostatičkim ili zonskim ventilima.Glavne karakteristike ovog kotla su:

  • napredne mogućnosti rada
  • ekstremno kompaktne dimenzije
  • moderan i elegantan dizajn
Prisvemu tome sadrži i pomoćniventilator koji daje mogućnost korišćenjaotvora koji se nalaze sa obestrane (na desno i levo od koncentričnihoboda) za odvod zagrejanogvazduha.