T komad

T komad (GZ150) iz Giacoqest sistema  omogućava račvanje ili grananje pex cevovoda u tri različita pravca, sa istim ili različitim prečnicima.Fitinzi se proizvode od specijalnog mesinga bez primesa olova. Ovaj novi proizvod sačinjen je tako da onemogući izlaganje pitke vode olovu, čime udovoljava najvišim normama nekih zemalja.Giacomini osigurava stalno poboljšanje zaštite čovekove okoline, uključujući i one uslove koji trenutno nisu zahtevani normama što je u duhu kompanije i dobijene ISO 14001 norme.