Termoglava nalegajuci senzor

Heimeier termostatske glave se koriste za kontrolu temperature pojedinih prostorija koristeći, na primer, grejače, konvektore i radijatore. Oni su dizajnirani kako bi se montirali na sve Heimeier termostatske ventile na radijatorima koje imaju navoj M 30 x 1.5. Adapteri omogućuju montažu na termostatska tela ventila drugih proizvođača.Termostatska glava koristi energiju unutarnjih i vanjskih izvora toplote, uključujući solarne izvore topline, toplotu koja zrači iz ljudi i električnih uređaja, te drugih izvora, kako bi zadržala sobnu temperaturu vazduha konstantnom. To pomaže da se izbegne rasipanje energije. Termostatska glava s ugrađenim senzorima ne sme biti pokrivena zavesama, radijatorskim oblogama, ili drugim preprekama, postavljene vertikalno ili u uskim nišama. U protivnom neće biti moguće precizno kontrolisati temperaturu.U drugim slučajevima, možda će biti potrebno instalirati daljinski senzor.Ne zahtevaju priključak na mrežu ili drugi izvor energije. Promena temperature vazduha proporcionalna je promeni u vretenu ventila. Ako se temperatura vazduha u sobi povećava zbog Sunca, na primer, tečnost u senzoru temperature se širi i utiče na zatvaranje cevi. Ovo prigušuje vodu na ulazu u radijator putem vretena ventila.Ako se temperatura u prostoriji smanji, događa se suprotan proces. Promena u koraku vretena ventila uzrokovane promenom u temperaturi mogu se uzeti kao 0,22 mm po K promene sobne temperature.Termostatska glava sa kontaktnim senzorom koristi se u sistemima podnog grejanja za regulaciju temperature napojne vode, odnosno povratne vode. Isporučuje se sa kontaknim senzorom sa ili bez pribora za montažu.Opseg temperatura regulacije je od 20 do 50, odnosno od 40 do 70 C.