Akumulator toplote Termomont AT namenjen je za korišćenje uz kotlove na pirolizu i pelet i zapremine je 500-1000 litara.Karakteristike

  • Akumulator toplote je napravljen od "crnog" lima (za razliku od prohromskih rezervoara za sanitarnu vodu) i služi da odvoji cirkulaciju kotlovskog kruga od ostatka grejne instalacije;
  • Na taj način se sprečava oscilacija temperature povratnog voda kotla i osugarava stabilan proces pirolize ili sagorevanja peleta u kotlu čime se postiže maksimalni efekat uštede energije;
  • Akumulator toplote se ne može upotrebiti za zagrevanje sanitarne vode za šta je predviđen bojler tipa SOLAR;
  • Dostupan u verzijama sa ili bez spiralnih izmenjivača (preporučuje se međutim verzija sa spiralnim izmenjivačima);
  • Kapacitet akumulatora prema kotlu na biomasu se bira prema formuli: 1 KW x faktor 30 ili faktor 50: za kotao od 30 KW minimalna zapremina akumulatora je tako 1000 L a maksimalna 1500 L.
  • Omotač kazana je poliuretanska sunđerasta masa debljine 45 cm presvučena veštačkom kožom, pakuje se i isporučuje odvojeno od kazana kao što je prikazano na slici.