Hibridni toplovodni kotao na čvrsto gorivo sa prirodnom promajom 200-400 KW
Karakteristike

  • Namenjenje za ručno loženje mrkim ugljem, uz mogućnost korišćenja drveta,briketa i biomase kao ogreva. Deklarisana toplotna snaga važi za ogrevečija je specifična vrednost sagorevanja veća od 15000 KJ/kg.
  • Kotaoje čelične varene konstrukcije u potpunosti izrađen prema zahtevimanorme EN 303-5 odnosno ISO 9001 standardu kontrole kvaliteta. Prilikomizrade strogo su upotrebljavani atestirani materijali a prema zahtevimanormi EN 10025, EN 10028-2, EN 10120 i EN 10088-2 a tiču se čeličnoglima i bešavnih cevi ugrađenih u kotao.
  • Vrata kotla su izolovanaspecijalnim najsavremenijim izolacionim materijalom čija osnova jeVERMIKULIT, mineral sa vrhunskim izolacionim svojstvima koji vraćatoplotu u ložište kotla; Ceo kotao je izolovan mineralnom vunom.
  • Stepeniskorišćenosti kotla je iznad 75% zahvaljujući tropromajnojkonstrukciji sa plamenim cevima. Po konstrukciji kotao predstavljakompromisno rešenje između TKK3 max i CTK.
  • Loženje se obavljakroz prostrana vrata kotla. Regulacija rada kotla se obavlja pomoćuregulatora promaje koji se vezuje za klapnu donjih vrata i koji nijesastavni deo kotla. Preporučujemo ugradnju regulatora promaje HONEYWELLFR 124.
  • Kotao je ispitan na pritisak od 6 bar-a. Maksimalni radni pritisak kotla iznosi 4 bar-a.