Trajno žareći kotao na čvrsto gorivo sa prirodnom promajom 26-52 KW
Karakteristike

  • Trajno-žareći kotao na čvrsto gorivo ali i sa mogućnošću korišćenja gorionika;
  • Ložišteje podeljeno na dva dela - u prvom delu nalazi se spremište za smeštajčvrstog goriva, iza kojih su ogrevne površine kotla.
  • U okviruogrevnih površina nalazi se preklop kojim se određuju putanje dimnihgasova. Izmedju spremišta za gorivo i ogrevnih površina kotla nalaze sešamotne cigle.
  • Kotao sadrži pokretnu pepeljaru, ugrađen češalj za pročešljavanje ložišta kao i integrisani termometar;
  • Gornja i donja vrata su od čeličnog lima dok je češalj za propad pepela unutar ložišta izradjen od sivog liva;
  • Kodsagorevanja čvrstog goriva (drvo, ugalj, briketi, biomasa i slično)regulacija rada kotla vrši se preko regulatora promaje (nije sastavnideo kotla);
  • Uz ovaj tip kotla neophodna je ugradnja mešnog ventila kako bi se izbeglo pothlađivanje povratnog voda i pojava kondenzacije;
  • Uslov ispravnog rada trajno žarećeg kotla jeste propisno izrađen dimnjak minimalne visine 6 metara;
  • Mogućaugradnja gorionika na tečno ili gasovito gorivo na donjim vratimakotla. Za rad gorionika potrebno je posebno poručiti komandnu tablu kojabi kontrolisala njegov rad;
  • Garancija kotla je 5 godina.