Ugaona poluspojnica

Ugaona poluspojnica (GZ127) primenjuje se u slučaju potrebe savijanja Giacoquest instalacije za 90 stepeni u određenom smeru. Ona sa jedne strane sadrži spoj za pex cev, a sa druge spoljašnji ili unutrašnji navoj u zavisnosti od armature sa kojom se kombinuje.Fitinzi se proizvode od specijalnog mesinga bez primesa olova. Ovaj novi proizvod sačinjen je tako da onemogući izlaganje pitke vode olovu, čime udovoljava najvišim normama nekih zemalja.Giacomini osigurava stalno poboljšanje zaštite čovekove okoline, uključujući i one uslove koji trenutno nisu zahtevani normama što je u duhu kompanije i dobijene ISO 14001 norme.