HEIMEIER 9173, ugaoni limitator temperature povratne vode RTL, je automatski termostatski kontroler. Koristi se za ograničavanje temperature povratne vode u kombinovanim sistemima centralnog grejanja podno-radijatorsko ili u radijatorskim sistemima. Temperatura radnog medija koji protiče, prenosi se na senzor limitatora koji se podešava na određenu temperaturu. Ventil limitatora je otvoren jedino onda kada je temperatura radnog medija niža od podešene.Limitator se na mrežu povezuje preko unutrašnjeg navoja od 1/2" (postoji model 9153 sa spoljašnjim navojem od 3/4") i odgovarajućeg fitinga. Konstruisan je od specijalnog tela ventila i senzora. Klasični termostatski ventili se ne mogu koristiti.

  • Maksimalna radna temperatura 120 °C.
  • Maksimalni radni pritisak 10 bar.
  • Dopušteni diferencijalni pritisak kada je limitator zatvoren 4 bar.