Ugaoni sa termo glavom

Ugaoni HERZ termostatski ventil TS-90model 7724 se isporučuje u kompletu sa HERZ termostatskom glavom 7260.Telo termostatskog ventila ima priključak za grejno telo sa konusnimzaptivačom. Ventil ima unutrašnji navoj dimenzija 3/8" do 1". Na cevnumrežu povezuje se adekvatnim adapterima za bakarne, čelične, plastičneili višeslojne alupeks cevi.Termostatska glava je standardnatermostatska glava sa tečnim senzorom i navojnim priključkom M28x1,5.Opseg regulacije temperature je od 6-28 C. Poseduje položaj "0"mehaničko zatvaranje i zaštitu od smrzavanja na temperaturi od 6 C. Natermostatsku glavu je moguće ugraditi graničnik za ograničavanje iblokiranje oblasti zadavanja vrednosti 9551 koji se posebno naručuje.

  • Maksimalna radna temperatura 110 C
  • Maksimalni radni pritisak 10 bar
Kod primene HERZ adaptera za bakarne ičelične cevi moraju se poštovati podaci za temperaturu i pritisak premaEN 1254-2:1998 shodno tablici 5. Za plastične cevi vrede uslovi zamaksimalnu radnu temperaturu od 80 C i maksimalni radni pritisak 4 bar,ukoliko su oni dopušteni od strane proizvođača cevi.