Tradicionalni kugla ventili odražavaju tipične karakterisike Giacomini proizvoda koji već 50 godina garantuju kvalitet i kontinualno unapređenje materijala i proizvodnih procesa. Giacomini kugla ventili su proizvodi visoke mehaničke otpornosti, smanjene ukupne veličine, garantuju pravilan rad čak i na veoma velikom radnim pritiscima. Konstrukcija ventila i materijal od kojih se izrađuju garantuju široku primenu u unutrašnjim i spoljnim gasnim distrubutivnim mrežama.Ugaoni gasni kugla ventil sa leptir ručicom GIACOMINI R781 nalazi primenu u sistemima gde je potrebna veza koja ide iz zida. Dimenzije ventila su od 1/2" do 1" u vidu muško - ženskog navoja.